Wednesday, March 12, 2008

பிரதிபலிப்புத்தான்
தமிழில் புகைப்படக் கலை வலைப்பதிவு நடாத்தும் மார்ச் மாதப் போட்டியில் கலந்துகொள்ளும் போட்டியாளர்களின் படைப்புக்களைப் பார்த்தபோது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அந்த மகிழ்ச்சியில் , இந்தப் பிரதிபலிப்புக்கள்.

1. eye on malasiya

2. சீர்காழி